Linka první psychické pomoci

Pomáháme dospělým najít východisko ze situací, které momentálně nejsou schopni zvládat sami. A také jejich blízkým, které událost zasahuje, a chtěli by poradit, jak z krize ven.


116 123

Anonymně

záleží na vás,
kolik toho sdělíte

Zdarma

telefonicky
i na chatu

Nonstop

služba je v provozu nonstop
v nočních hodinách funguje v režimu pohotovosti

Volejte dřív, než se ztratíte v nepřehledných situacích, vztazích a emocích!

Vyslechneme vás, podpoříme, odborně poradíme.

Jedinou podmínkou hovoru na Linku první psychické pomoci je schopnost dorozumět se v češtině nebo slovenštině.

Služba nesupluje psychiatrickou, psychologickou ani psychoterapeutickou péči ani odborné poradenství (např. v oblasti majetkového, pracovněprávního, rodinného či exekučního práva).

Máte-li k naší činnosti podněty, připomínky, stížnosti, podívejte se sem.

Trápíte se kvůli dětem, vnoučatům nebo dětem vašich blízkých? Zavolejte nám na specializovanou Linku pro rodinu a školu 116 000!

Podpořte násKontaktujte nás

  • Chat
  • každý všední den 13 - 18
  • víkendy a státní svátky 08 - 13


Kontakt na vedení Linky První psychické pomoci 116 123

Lucie Hermánková vedoucí služeb lucie.hermankova@cestazkrize.net +420 608 216 723
Jarmila Kubáňková metodička služeb jarmila.kubankova@cestazkrize.net +420 777 961 982


  • Cesta z krize, z. ú. je registrovaným
    poskytovatelem sociální služby
  • Podporují nás

    Spolupracujeme