Kdo jsme

Linku První psychické pomoci 116 123 provozuje sdružení Cesta z krize, z. ú. Jsme nepolitická, humanitární a nezisková organizace. Základním pilířem našeho sdružení je tým kvalitních, odborně připravených profesionálů, kteří mají praktické zkušenosti s poskytováním pomoci lidem v krizi.
Chceme oživit myšlenku jednotného telefonního čísla pro snadno dostupnou krizovou telefonickou pomoc pro dospělé.  Linka První psychické pomoci 116 123 je jedinou bezplatnou krizovou linkou určenou dospělé populaci v ČR. 
Zabýváme se problematikou ohrožených dětí, včetně prevence. Uvedli jsme do ČR evropskou krizovou linku 116 000 určenou rodinám, pedagogům a zainteresované veřejnosti  pod názvem Linka pro rodinu a školu 116 000.
Naším cílem je poskytovat komplexní služby lidem, kteří se z různých příčin ocitli v krizi. Stručný přehled našeho dosavadního úsilí najdete zde.
Máte-li k naší činnosti podněty, připomínky, stížnosti, podívejte se sem.

Zákonné podmínky

  • Cesta z krize z. ú. je veden je pod spisovou značkou U 373 u Městského soudu v Praze.
  • Jsme poskytovatelem sociální služby telefonické krizové pomoci rozhodnutím MHMP ze dne 10. 03. 2016 pod číslem jednacím MHMP 416944/2016.
  • Jsme držitelem pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve stanoveném rozsahu dle rozhodnutí MHMP ze dne 30.03. 2016 pod číslem jednacím MHMP 539594/2016.
  • Pověřením MPSV jsme zařazeni mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností pro tento rok.

Výroční zprávy

 

2016

2015

2014

2013